Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Baza materialna

nieruchomo?ci

Zestawienie gruntów w u?ytkowaniu wieczystym w roku 2005

 

L.p.

 

Lokalizacja

31.08.2005

warto??

 w tys. z?

pow. w ha

1

2

3

4

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Campus Kortowo

Miasto Olsztyn

St. Dyd.-Bad. ???any

St. Dyd.-Bad. Ba?dy

ZP-D “Pozorty” Sp. z o.o.

ZP-D „Ba?cyny” Sp. z o.o.

Inne miejscowo?ci

 

 

35 434,8

78 588,4

2 532,7

424,2

646,4

2 285,5

4,8

 

230,17

299,02

2 783,21

481,99

333,18

1 987,36

2,45

R A Z E M

119 916,80

6 117,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDYNKI  i  BUDOWLE

 

 

Warto?? budynków i budowli w 2005 roku  (w tys. z?)

 

Stan

na dzie?

Wyszczególnienie

Warto?? pocz?tkowa

Umorzenie

Warto?? netto

Stopie? umorzenia %

31.08.2005 r.

Budynki

160 380,8

47 065,3

113 315,5

29,3

 

Budowle

27 396,7

16 136,4

11 260,3

58,9

Razem

187 777,5

63 201,7

124 575,8

33,7

 

Uczelnia jest posiadaczem 85 budynków dydaktyczno – badawczych zlokalizowanych w:

  • Campusie Kortowo                 71
  • Olsztynie                                 12       
  • Ostródzie                                  1
  • Braniewie                                  1

 

 

RUCHOMY  MAJ?TEK  TRWA?Y

 

Warto?? ruchomego maj?tku trwa?ego w 2005 roku (w tys. z?)

 

Stan na dzie?

Wyszczególnienie

Urz?dzenia techniczne i maszyny

Aparatura naukowo-badawcza

?rodki transportu

Wyposa?enie

RAZEM

31.08.2005

Warto?? pocz?tkowa

28808,0

29158,9

5282,8

4450,2

67699,9

Umorzenie

21435,9

26762,4

3074,8

3078,1

54351,2

Warto?? netto

7372,1

2396,5

2208,0

1372,1

13348,7

Stopie? umorzenia

74,4

91,8

58,2

69,2

80,3

 


Ta strona by?a odwiedzana 1347 razy (w tym z UWM 54 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa